Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.C.M. De Klerk

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.C.M. De Klerk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch toetser
Instantie
NRGD, Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Bezoldigd
Ja
Functie
Examinator
Instantie
NIFP
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Mede-voorzitter
Instantie
Klachtencommissie Bureau Justitieoptreden Utrecht (KJU)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Jeugdzorg van organisaties in de provincie Utrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-02-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-12-1993
Datum eind
14-02-2003
Functie
Gerechtsauditeur tevens rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
04-09-1990
Datum eind
02-12-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-06-1992
Datum eind
02-12-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1984
Datum eind
03-09-1990

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)