Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. Wiertz-Wezenbeek "

Beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies 'Willem Witteveenlezing'
Instantie
Erasmus Festival Brabant
Datum ingang
23-07-2015
Soort bedrijf/instantie
Erasmus Festival Brabant
Bezoldigd
Nee
Functie
Maatschappelijke adviesraad Tilburg Law School
Instantie
Tilburg University
Plaats
Tilburg
Datum ingang
17-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-06-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-06-2004
Datum eind
13-06-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
14-06-2004
Datum eind
13-06-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
09-12-2002
Datum eind
13-06-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Datum eind
08-12-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
27-07-1998
Datum eind
31-12-1999

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)