Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.J. Harts

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.J. Harts "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior rechter
Instantie
Rechtbank
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-08-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-08-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-08-2009
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
01-02-2001
Datum eind
01-10-2007
Functie
Coördinerend kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
12-03-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Haarlem
Datum ingang
12-03-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zaandam
Datum ingang
12-03-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zwolle
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
26-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
05-09-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
11-03-1992
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Harderwijk
Datum ingang
22-02-1984
Datum eind
07-07-1991
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
07-07-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
07-03-1979
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zwolle
Datum ingang
18-08-1982
Datum eind
31-12-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)