Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.F.E. van Olden-Smit

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.F.E. van Olden-Smit "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting het Voormalig Roomsch Armen-Weeshuis
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Charitatieve instelling
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter/penningmeester
Instantie
Fabristichting
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-02-2011
Soort bedrijf/instantie
Familiestichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Oudervereniging Stedelijk Gymnasium
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Oudervereniging Stedelijk Gymnasium
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-08-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
31-07-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-11-2002
Datum eind
31-07-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)