Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C. Schollen-den Besten

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C. Schollen-den Besten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur bij uitgave Sdu commentaar Insolventierecht
Instantie
Sdu Uitgevers
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid
Instantie
Lions Club Vught
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Service club
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Medewerker Tijdschrift Rechtspraak aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)