Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.C.W. Geurtsen-van Eeden "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
College De Heemlanden
Datum ingang
01-02-2011
Datum eind
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Middelbare scholengemeenschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Locale Parochiële Charitas Instelling
Datum ingang
01-02-2007
Datum eind
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
Locale Parochiële Charitas Instelling
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-2006
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
28-11-1996
Datum eind
28-02-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
27-11-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1995
Datum eind
27-11-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
23-06-1995
Datum eind
27-11-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)