Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.R. van Ginneken

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.R. van Ginneken "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Advocatenkantoor Van Ginneken
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1995

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Pieter Baancentrum
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Pieter Baancentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-12-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)