Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.E.M. Effting-Zeguers

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.E.M. Effting-Zeguers "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Zonta Ruremonde
Datum ingang
01-07-2013
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Riagg Zuid
Plaats
Roermond
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Instelling op gebied van geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
01-07-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
30-06-2007
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
22-03-2002
Datum eind
30-06-2003
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
11-12-1991
Datum eind
21-03-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
02-03-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
02-04-1990
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Raad van beroep Zwolle
Datum ingang
20-07-1988
Datum eind
10-12-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)