Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. J.J. Janssen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. J.J. Janssen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-07-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-03-2015
Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid en plv. voorzitter bezwaarcommissie
Instantie
Bezwaarcommissie Amsterdam West
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Amsterdam West
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Jurist
Instantie
Raad van State
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
30-06-2014
Functie
Jurist
Instantie
Nederlandse Mededingingsautoriteit
Datum ingang
01-05-2007
Datum eind
30-04-2010

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)