Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. R. Kluin

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. R. Kluin "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-07-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend lid-jurist
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-12-2014
Datum eind
01-12-2015
Soort bedrijf/instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
30-06-2015
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
28-07-1999
Datum eind
31-08-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-10-1998
Datum eind
27-07-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
14-02-1998
Datum eind
27-07-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
02-08-1997
Datum eind
30-09-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Zutphen
Datum ingang
01-10-1994
Datum eind
01-08-1997

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)