Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.T.A.M. Verheggen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.T.A.M. Verheggen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter / bestuurslid
Instantie
Stichting Gilde Stadswandeling Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
10-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Stadswandelingen Arnhem
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur
Datum ingang
27-04-2012
Soort bedrijf/instantie
Historisch genootschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter / bestuurslid
Instantie
Stichting Geestelijke Verzorging Arnhem
Plaats
Arnhem
Datum ingang
12-11-2010
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Aanbieder geestelijke verzorging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
16-11-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)