Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.M. Weerkamp

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.M. Weerkamp "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-04-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen
Instantie
Stichting Rijnbrinkgroep
Plaats
Nijverdal
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Faciliterende stichting t.b.v. bibliotheken in Overijssel en Gelderland
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
22-01-2003
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-02-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
26-05-2000
Datum eind
14-02-2012
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Functioneel Parket
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
14-02-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
18-04-2011
Datum eind
14-02-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
22-03-1991
Datum eind
25-05-2000
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
20-11-1989
Datum eind
21-03-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-11-1983
Datum eind
19-11-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)