Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.M. Callemeijn

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.M. Callemeijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Bevordering belangen onderwijs binnenstad
Plaats
Roermond
Datum ingang
15-10-1997
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter bestuur
Instantie
Stichting administratiekantoor aandelen 2BO B.V.
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
31-07-2003
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-04-1997
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
01-03-1996
Datum eind
19-04-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)