Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. Tj. Zuidema

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. Tj. Zuidema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-12-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Landelijke Rechtspraak Klachtadviescommissie ongewenst gedrag
Instantie
Rechtspraak
Plaats
Utrecht
Datum ingang
27-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Loket Interne Conflictbemiddeling voor de Rechtspraak (LIC)
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Ja
Functie
Trainer / docent beroepsopleiding Advocatuur
Instantie
NOVA
Plaats
Utrecht e.o.
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja
Functie
Buitengewoon lid
Instantie
Vereniging Huurrechtadvocaten Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Vereniging Huurrechtadvocaten Utrecht
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid examencommissie
Instantie
Vereniging Huurrecht Advocaten (VHA)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Vereniging Huurrecht Advocaten
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Kroonlid
Instantie
Hof van Discipline
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-09-2013
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Hof van Discipline
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-11-2013
Datum eind
30-11-2013
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-10-2013
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-12-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
15-08-2007
Datum eind
30-11-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-02-2004
Datum eind
14-08-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-04-2003
Datum eind
31-01-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-03-2003
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Gravenhage
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Alphen aan den Rijn
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Arnhem
Datum ingang
22-11-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Gouda
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leiden
Datum ingang
18-05-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2001
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-12-1994
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)