Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. Th.J.M. Kolfschoten

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. Th.J.M. Kolfschoten "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Maxima Medisch Centrum
Plaats
Eindhoven / Veldhoven
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Equipe Zorgbedrijven B.V.
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Particuliere klinieken
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter college van beroep voor de examens
Instantie
Hogeschool 'De Kempel'
Plaats
Helmond
Datum ingang
15-04-2002
Soort bedrijf/instantie
PABO (Hogeschool)
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris van Begeleidingscommissie Project Gids Procesgang Gewestelijke Hoven
Instantie
Stichting tot uitgave der bronnen van het Oud-Vaderlandsrecht
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
Non-profit stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-06-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht 's-Hertogenbosch
Datum ingang
21-11-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
27-11-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
03-05-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
President-plaatsvervanger
Instantie
Permanente Krijgsraad voor de zeemacht N.A. en Aruba
Datum ingang
16-09-1986
Datum eind
31-12-2000
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Almelo
Datum ingang
05-07-1982
Datum eind
04-03-1997
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Enschede
Datum ingang
19-03-1986
Datum eind
04-03-1997
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
25-10-1985
Datum eind
30-04-1991
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
18-11-1981
Datum eind
30-04-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
27-10-1980
Datum eind
17-11-1981
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
27-10-1980
Datum eind
17-11-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Almelo
Datum ingang
01-02-1975
Datum eind
26-10-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)