Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. T. van de Woestijne

Rechtbank Oost-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. T. van de Woestijne "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Alumni Board Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radbouduniversiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
01-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Alumni Board Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radbouduniversiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Re├╝nistenvereniging Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radbouduniversiteit
Plaats
Nijmegen
Datum ingang
03-10-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Reunistenvereniging Faculteit der rechtsgeleerdheid Radbouduniversiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
30-09-2009
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-2004
Datum eind
30-09-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)