Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. S.J.G.N.M. Willard

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. S.J.G.N.M. Willard "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Cie Protocol
Instantie
Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem
Datum ingang
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Werkorde projecten – zoals scholen, ziekenhuizen en sociale instellingen – Heilig Land
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting "Vrienden van de St. Benedictusabdij"
Plaats
Mamelis
Datum ingang
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuursvoorzitter
Instantie
Juridische Hogeschool
Datum ingang
01-07-2009
Soort bedrijf/instantie
Hogeschool
Bezoldigd
Ja
Functie
Coach
Instantie
Raad voor de rechtspraak
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Mauvebosch
Plaats
Blaricum
Datum ingang
28-12-1981
Soort bedrijf/instantie
Charitatieve stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Selectiecommissie Rechterlijke Macht
Plaats
's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
16-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de rechtspraak
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Maatschappelijke Adviesraad
Instantie
Maatschappelijke Adviesraad Universiteit van Tilburg fac. rechtswetenschappen
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
16-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid bestuur
Instantie
Sint Adrianus Fonds
Plaats
Utrecht
Datum ingang
26-01-2005
Datum eind
24-04-2013
Soort bedrijf/instantie
Steunfonds universitaire theologie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Muttom Zuid-India
Plaats
Laren
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
31-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Stichting Muttom Zuid-India
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-07-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-07-2002
Datum eind
01-01-2008
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
27-08-1997
Datum eind
14-07-2002
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
13-09-1990
Datum eind
26-08-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
21-05-1984
Datum eind
12-09-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
04-01-1983
Datum eind
20-05-1984

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)