Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.T. Heblij

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.T. Heblij "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2014
Functie
Militair lid
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Officier van de Koninklijke Luchtmacht
Datum ingang
18-12-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (SKHV)
Plaats
Rijen
Datum ingang
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Particuliere stichting die historische vliegtuigen exploiteert/onderhoud
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Tabitha
Plaats
Oosterbeek
Datum ingang
25-09-1989
Soort bedrijf/instantie
Testamentaire stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Militair lid
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
14-03-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)