Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. P.F.P. Belt

Rechtbank Oost-Brabant

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. P.F.P. Belt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Stuurboord
Plaats
Waalre
Datum ingang
29-12-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting die in voorkomende gevallen kan optreden als in een stichting administratiekantoor een bestuursvacu├╝m ontstaat
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter / secretaris
Instantie
Stichting ErfGoed
Plaats
Waalre
Datum ingang
01-09-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting die in voorkomende gevallen kan optreden als executeur-testamentair
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting 't Wolders Ven
Plaats
Waalre
Datum ingang
12-10-1999
Soort bedrijf/instantie
Stichting die een vakantiehuis voor zorgbehoevende gasten exploiteert
Bezoldigd
Nee
Functie
Directeur
Instantie
Kwestor B.V.
Plaats
Waalre
Datum ingang
27-04-1984
Soort bedrijf/instantie
Eigen pensioen - B.V.
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
04-02-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
05-07-1988
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)