Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. L.J.A.M. Hanssen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. L.J.A.M. Hanssen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Kessels Hanssen t'Sas Advocaten
Plaats
Breda

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid
Instantie
Commissie Peer Review BOPZ Advocaten
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de rechtsbijstand
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie
Instantie
Mgr. Frencken College
Plaats
Oosterhout
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Mgr. Frencken College
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Buro Maks
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Buro Maks
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Koninklijke Visio
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Koninklijke Visio
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
BOPZ Adviescommissie Orde van advocaten
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
BOPZ Adviescommissie Orde van advocaten
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting 2 x 7
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Stichting 2 x 7
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
27-10-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)