Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. K. Visser

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. K. Visser "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Welzijn Ouderen
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Welzijnsorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2003
Datum eind
31-08-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
30-06-2003
Functie
Officier eerste klasse
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-09-1993
Datum eind
10-10-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
21-12-2000
Datum eind
10-10-2001
Functie
Arrondissementsofficier van justitie
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-03-1989
Datum eind
31-08-1993
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
15-02-1988
Datum eind
28-02-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)