Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.M.J. Godrie

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.M.J. Godrie "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
PI Vught
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter
Instantie
Commissie van Beroep voor het Confessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Commissie van Beroep voor het Confessioneel Middelbaar Beroepsonderwijs
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid PO, plaatsvervangend lid VO
Instantie
Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Onderwijs
Plaats
Eindhoven
Datum ingang
11-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Centrale Commissie van Beroep voor het Katholiek Onderwijs
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris bestuur
Instantie
Stichting Back to Basic
Plaats
Waalre
Datum ingang
01-05-2008
Soort bedrijf/instantie
Stichting in het kader jeugd
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter geschillencommissie
Instantie
Stichting Geschillencommissies in consumentenzaken
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2002
Soort bedrijf/instantie
Stichting Geschillensommissies in consumentenzaken
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter Commissie van Toezicht
Instantie
P.I. Vught
Plaats
Vught
Datum ingang
12-05-2010
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Penitiaire inrichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank
Plaats
Breda
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-04-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-04-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Tiel
Datum ingang
31-03-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Hertogenbosch
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Helmond
Datum ingang
07-07-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-09-1988
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-08-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
06-03-1990
Datum eind
30-03-1995
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van beroep 's-Hertogenbosch
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
30-06-1992
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-09-1988
Datum eind
05-03-1990
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
29-09-1988
Datum eind
05-03-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-03-1983
Datum eind
28-09-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)