Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.K.B. van Daalen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.K.B. van Daalen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid hoofdbestuur
Instantie
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Datum ingang
30-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter
Instantie
Raad van Discipline in het ressort 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-09-2012
Soort bedrijf/instantie
Raad van Discipline in het ressort 's-Hertogenbosch
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Grondkamer Oost
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Grondkamer Oost
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter college van beroep
Instantie
Stichting Coöordinatie Certificatie Milieuzorgsystemen
Datum ingang
09-10-1997
Soort bedrijf/instantie
Stichting Coöordinatie Certificatie Milieuzorgsystemen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid algemeen bestuur
Instantie
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Datum ingang
10-06-2011
Datum eind
29-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
16-06-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-02-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
08-07-1994
Datum eind
14-02-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-04-1993
Datum eind
07-07-1994
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
10-03-1993
Datum eind
07-07-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)