Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J.D. Streefkerk

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J.D. Streefkerk "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep voor het hoger onderwijs
Plaats
Den Haag
Datum ingang
14-09-2015
Soort bedrijf/instantie
College van Beroep voor het hoger onderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Toegevoegd junior docent
Instantie
Universiteit Utrecht
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-1998
Datum eind
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Universiteit Utrecht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
29-06-2006
Datum eind
14-01-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
29-06-2006
Datum eind
14-01-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
14-01-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)