Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. J. Iding

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. J. Iding "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-12-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Jurist
Instantie
OVM Donatus Verzekeringen UA
Plaats
Rosmalen
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-03-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2015
Datum eind
30-11-2015
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-04-2014
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-06-2013
Datum eind
31-03-2015
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Plaatsvervangend Officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Limburg
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2013
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket Roermond
Datum ingang
01-04-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Plaatsvervangend Officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Maastricht
Datum ingang
01-06-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)