Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. H.M.J.G. Neelis

Rechtbank Oost-Brabant



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. H.M.J.G. Neelis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
19-03-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Directeur
Instantie
Neelis Omgevingsrecht Juristen B.V.
Plaats
Merkelbeek
Datum ingang
10-05-2010

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur tijdschrift Praktisch Bestuursrecht
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)