Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J.M. de Jager

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J.M. de Jager "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
09-11-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Kneppelhout & Korthals Advocaten
Plaats
Rotterdam

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid vereniging
Instantie
Vereniging Dorp, Stad en Land
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
20-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Welstandsadvisering
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid van de Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Dorp, Stad en Land
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
20-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Welstandsadviesbureau
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Specialistenvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)