Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J.H. van der Sangen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J.H. van der Sangen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter redactie
Instantie
Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Wetenschappelijk tijdschrift
Bezoldigd
Nee
Functie
Schrijver / redactielid
Instantie
Kluwer Losbladige, Rechtspersonen
Datum ingang
01-07-2003
Soort bedrijf/instantie
Kluwer juridische uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
12-09-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)