Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. G.J. Roeterdink

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. G.J. Roeterdink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent SSR (Het Civiele Vonnis voor RIO's)
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Cursuscentrum Rechterlijke Macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
10-10-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht 's-Hertogenbosch
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Boxmeer
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Helmond
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
29-10-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Eindhoven
Datum ingang
07-09-1990
Datum eind
10-10-1996
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
06-03-1990
Datum eind
09-10-1996
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-11-1988
Datum eind
05-03-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
15-09-1982
Datum eind
14-11-1988

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)