Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. F.J.G.M. de Hommel

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. F.J.G.M. de Hommel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Steun Kamermuziekconcerten
Datum ingang
13-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Steunstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Zuid Nederlands Kamerkoor
Plaats
Tilburg
Datum ingang
23-10-2006
Soort bedrijf/instantie
Kamerkoor
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting L.H.E. van Mol
Plaats
Tilburg
Datum ingang
19-11-1998
Soort bedrijf/instantie
Goede doelen stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat en procureur
Instantie
Mannaerts & Appels
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-1970
Datum eind
01-08-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
07-07-1994
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)