Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.L. Benetreu

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.L. Benetreu "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur / auteur USZ (Uitspraken Sociale Zekerheid)
Instantie
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1997
Soort bedrijf/instantie
SDU
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur / auteur JB (Jurisprudentie Bestuursrecht)
Instantie
SDU
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-1994
Soort bedrijf/instantie
SDU
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
06-02-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Senior-gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
29-02-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Centrale Raad van Beroep
Datum ingang
11-01-1983
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)