Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. E.J.C. Adang

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. E.J.C. Adang "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-01-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
15-02-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-2010
Datum eind
30-09-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
09-10-1992
Datum eind
14-02-2002
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-1996
Datum eind
31-08-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1991
Datum eind
08-10-1992
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Arrondissementsparket 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-1989
Datum eind
30-09-1991
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-10-1987
Datum eind
30-09-1989

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)