Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. A.W.H. van Velzen

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. A.W.H. van Velzen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
13-12-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
08-07-1991
Datum eind
01-04-2012
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
25-06-1990
Datum eind
07-07-1991
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
14-12-1979
Datum eind
07-07-1991
Functie
Kandidaat-verkeersschout
Instantie
Arrondissementsparket Arnhem
Datum ingang
01-01-1977
Datum eind
13-12-1979

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)