Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. W.L.G.M. Lamers

Rechtbank Oost-BrabantBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. W.L.G.M. Lamers "

Beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
21-07-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Chauffeur transportbedrijf
Instantie
P. Willems Transport
Plaats
Wanroij
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
P. Willems Transport
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
20-07-2014
Functie
Deskundig lid in Pachtkamer
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
21-07-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)