Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. M. van den Bosch

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. M. van den Bosch "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
22-09-2015

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Klantcoördinator
Instantie
Belastingdienst Noord/MGO-team
Plaats
Groningen

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter College van Beroep voor Studenten
Instantie
Hanzehogeschool Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2015
Soort bedrijf/instantie
onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Koninginnedagcomité Helpman
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-11-2011
Soort bedrijf/instantie
Wijkcomité Helpman
Bezoldigd
Nee
Functie
Redactielid wijkkrant Helperbel
Instantie
Wijkcomité Helpman
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
Wijkcomité Helpman (Helperbel)
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Federatie Belastingacademie
Plaats
Culemborg
Datum ingang
15-05-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Parttime docent Belastingrecht instituut FEM
Instantie
Hanzehogeschool Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2007
Soort bedrijf/instantie
Instituut FEM, opleiding Fiscaal Recht en Economie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Advies
Instantie
Stichting Belastingwinkel Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
stichting belastingwinkel Groningen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2008
Datum eind
31-08-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)