Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. M. Chin-Oldenziel

Rechtbank Noord-Nederland



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. M. Chin-Oldenziel "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
14-11-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat en belastingadviseur
Instantie
Bird & Bird LLP
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Auteur cursus belastingrecht
Instantie
Wolters Kluwer
Plaats
Deventer/Voorburg
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactiemedewerker Douane Update
Instantie
Fiscaal Up to Date
Plaats
Voorburg
Datum ingang
04-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgever
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris/lid commissie Misbruik van recht van de Vereniging voor belastingwetenschap
Instantie
Vereniging voor belastingwetenschap
Datum ingang
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
01-06-2014

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)