Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.drs. C.M. Telman

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.drs. C.M. Telman "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie van Beroep
Instantie
Koninklijk Friesch Paarden Stamboek
Plaats
Drachten
Datum ingang
01-06-2007
Soort bedrijf/instantie
koninklijk Fries Paarden Stamboek
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Oud-arbiter (in de categorie lid-jurist) met actieve dossiers
Instantie
Raad van Arbitrage voor de Bouw
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
raad van arbitrage voor de bouw
Bezoldigd
Ja
Functie
Arbiter
Instantie
de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Arbitrage Instituut Bouwkunst
Plaats
Utrecht
Datum ingang
06-07-2011
Datum eind
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
de Raad van Arbitrage voor de Bouw en het Arbitrage Instituut Bouwkunst
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2007
Datum eind
31-01-2009
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2005
Datum eind
31-12-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
28-07-2000
Datum eind
31-12-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)