Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. H.D. Tolsma

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. H.D. Tolsma "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair Docent
Instantie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Annotator AB Rechtspraak Bestuursrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
14-07-2014
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur Jurisprudentie Milieurecht
Instantie
SDU Uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2013
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Medewerker SDU Commentaar Bestuursrecht
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Plaatsvervangend lid Commissie Rechtsbescherming
Instantie
Provincie Drenthe
Plaats
Assen
Datum ingang
03-06-2009
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
provincie
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Postdoconderzoeker
Instantie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de RUG
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2009
Datum eind
31-12-2013

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
27-12-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)