Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr.dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr.dr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-03-2015
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie rechtspositie NVvR
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
09-11-2012
Soort bedrijf/instantie
Vakvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteurs- en redactiewerkzaamheden
Instantie
SDU uitgevers
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteurswerkzaamheden
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie loonheffingen
Instantie
Vereniging voor Belastingwetenschap
Plaats
Landelijk
Datum ingang
14-10-2012
Datum eind
24-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Vakvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-09-2006
Datum eind
31-12-2008
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
15-03-2004
Datum eind
31-08-2006
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
31-08-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-05-2006
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-05-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)