Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. Th.J. van der Hem

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. Th.J. van der Hem "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Bezwarencommissie
Instantie
DV&O
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoofd afdeling markt- en milieutoezicht, milieudienst
Instantie
Gemeente Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Stichting dorpshuis de Hoeksteen
Instantie
Bestuurslid
Plaats
Noordlaren
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid
Instantie
adviescommissie AWB bij de IB-groep
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-1992
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-12-1993
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)