Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. T. Kortlang-de Vries

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. T. Kortlang-de Vries "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Juridisch Beleidsmedewerker
Instantie
CJIB
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-09-2011
Functie
Jurist
Instantie
Dienst Landelijk Gebied
Plaats
Groningen/Leeuwarden
Datum ingang
12-04-2010
Datum eind
01-09-2011
Functie
Juridisch Beleidsmedewerker
Instantie
CJIB
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-06-1997
Datum eind
12-04-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
10-11-2011
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)