Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P. Schadd-de Boer

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P. Schadd-de Boer "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Waarnemend burgemeester
Instantie
Gemeente Vlieland
Plaats
Vlieland

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Raad van Toezicht
Instantie
Stichting Innoforte
Plaats
Velp
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
05-01-2019
Soort bedrijf/instantie
Zorg/verpleeg instelling
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Waarnemend burgemeester
Instantie
Gemeente Vlieland
Plaats
Vlieland
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
15-02-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
14-09-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)