Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. N.R. Boonstra

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. N.R. Boonstra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid klachtencommissie ongewenste omgangsvormen Veiligheidsregio Drenthe (benoeming in december 2014, met terugwerkende kracht ingaande per 1 januari 2014)
Instantie
Veiligheidsregio Drenthe (brandweer)
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
gemeenschappelijke regeling van en voor gemeenten in Drenthe
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Wilhelmina Ziekenhuis
Plaats
Assen
Datum ingang
01-08-2011
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie van Toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting
Plaats
Veenhuizen
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
penitentiaire inrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Dr. Nassau College
Plaats
Assen
Datum ingang
31-08-2007
Datum eind
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Scholengemeenschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
Instantie
Gemeente Assen
Plaats
Assen
Datum ingang
06-04-2010
Datum eind
15-04-2014
Soort bedrijf/instantie
gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
29-03-2004
Datum eind
31-12-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)