Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.W. De Jonge

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.W. De Jonge "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Vrijdag
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-10-2015
Soort bedrijf/instantie
instelling voor cultuur en cultuureducatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klankbordgroep voor de directeur van het Bureau Integriteit van DJI
Instantie
Dienst Justitiële Instellingen
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
adviesraad/klankbordgroep
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Wijze Raad Albertus Magnus
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2012
Datum eind
01-09-2015
Soort bedrijf/instantie
studentenvereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Sectorvoorzitter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
19-11-1997
Datum eind
30-06-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
04-11-1996
Datum eind
18-11-1997
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-12-1996
Datum eind
18-11-1997
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
01-12-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
01-04-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-04-1991
Datum eind
31-03-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)