Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.M. Overes-Hulst

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.M. Overes-Hulst "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Sint Annen of Mepschen Gasthuis
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van commissie van beroep voor het eindexamen
Instantie
Willem Lodewijk Gymnasium
Plaats
Groningen
Datum ingang
06-10-1994
Soort bedrijf/instantie
Middelbare school
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Helpman
Plaats
Groningen
Datum ingang
29-06-2009
Datum eind
01-06-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2004

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-09-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-08-2007
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
10-12-1987
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
27-06-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
27-06-1986
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
24-04-1995
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
27-06-1986
Datum eind
09-12-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)