Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.E. van Rossum

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.E. van Rossum "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Kamer van Toezicht Notariaat
Instantie
Kamer van Toezicht over de notarissen en kandidaat-notarissen
Plaats
Assen/Arnhem
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Raadsheer PLV
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
23-11-2010
Soort bedrijf/instantie
gerechtshof
Bezoldigd
Nee
Functie
Plv. lid Ledenraad
Instantie
NVVR
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
23-11-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
22-02-2002
Datum eind
31-01-2009
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
28-05-2001
Datum eind
31-03-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
09-11-2000
Datum eind
21-02-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)