Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.F. Holtvluwer-Veenstra

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.F. Holtvluwer-Veenstra "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-04-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Directeur
Instantie
Stichting Wereldfoundation
Plaats
Assen
Datum ingang
01-04-2007
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-03-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-03-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-11-2002
Datum eind
01-04-2007
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
19-08-2001
Datum eind
31-10-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
11-03-1999
Datum eind
18-08-2001
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-10-1995
Datum eind
18-08-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)