Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.A.B. Faber-Siermann

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.A.B. Faber-Siermann "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
15-02-2014

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de werkveldadviescommissie
Instantie
Hanzehogeschool
Plaats
Groningen
Datum ingang
25-11-2013
Soort bedrijf/instantie
instituut voor rechtenstudies van de Hanzehogeschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris raad van toezicht
Instantie
Stichting Kunst en Cultuur Drenthe
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Expertisecentrum en projectorganisatie op gebied van kunst en cultuur te Drenthe
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
14-02-2014
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-12-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
12-04-2011
Datum eind
01-12-2011
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Groningen
Datum ingang
01-11-2007
Datum eind
30-11-2011

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)