Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Jansen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Jansen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Onafhankelijk voorzitter van de Klachtencommissie
Instantie
Ziekenhuis Tsjongerschans
Plaats
Heerenveen
Datum ingang
01-05-2015
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter College van Beroep voor de examens
Instantie
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
Plaats
Leeuwarden
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
hogerberoepsonderwijs
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter adviescommissie
Instantie
St. Bonifatiusschool
Plaats
Sneek
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Lagere school
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-07-2010
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-12-2005
Datum eind
30-06-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
30-11-2005
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-08-2004
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-08-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)