Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Griffioen

Rechtbank Noord-NederlandBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Griffioen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid bestuur
Instantie
Pro Excolendo lure Patrio
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-01-2015
Soort bedrijf/instantie
juridisch genootschap
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid Regionaal Medisch Tuchtcollege
Instantie
RTG
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-03-2007
Datum eind
01-04-2013
Soort bedrijf/instantie
medisch tuchtcollege
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
25-08-1999
Datum eind
30-06-2007
Functie
Lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
03-01-1994
Datum eind
31-12-2000
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
21-04-1994
Datum eind
24-08-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
02-01-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)